คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

Critical Thinking and Decision Making กลยุทธ์การตัดสินใจ “คิดและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้วยวิธีคิดแบบ
Critical Thinking และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ” หลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีคิดแบบต่าง ๆ และรูปแบบของกรอบการตัดสินใจ เข้าใจถึงหลักในการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อตัดสินใจ โดยคำนึงถึงผลการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ

หลักการและเหตุผล

“การตัดสินใจ” เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น บ่อยครั้งที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆในการดำเนินงานขององค์กร บางครั้งที่ข้อมูลและสถานการณ์ไม่เปลี่ยน แต่ระบบความคิดที่เปลี่ยนไปจะส่งผลต่อการตัดสินใจที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะระบบความคิดแบบ Critical Thinking ที่ต้องการความรอบคอบและการมองให้รอบด้าน และพยายามหามุมโต้แย้ง ทำให้เกิดมุมมองและทางเลือกใหม่ๆในทางออกของปัญหานั้น ๆ และส่งผลต่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

Key Contents

การคิดและการทำงานของสมองของมนุษย์

ความจำเป็นของทักษะการคิดที่ต้องตระหนักในภาวะการณ์ Fake News ระบาดหนัก
รู้จักสมองและการทำงานของสมองเบื้องต้น
หน้าที่การทำงานของสมองส่วนหน้า ส่วนหลัง ซีกซ้ายซีกขวา
ทำไมคนเราถึงไม่ชอบคิด และทำไมคนเรามักทำและคิดแบบเดิมๆ ไม่ยอมไตร่ตรอง
ความสัมพันธ์ของความคิดและพฤติกรรมการแสดงออก

ความเข้าใจ และประโยชน์ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking)

ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างง่ายๆ
ประโยชน์ ความสำคัญของ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

แนวทางในการพัฒนาให้เกิดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ลักษณะพฤติกรรมที่นำพาไปสู่การพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คิดเชิงรุกอย่างรอบคอบ เพื่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ฝึกแยกให้ออกระหว่าง “ข้อเท็จจริง VS ข้อคิดเห็น”
แนวทางเพิ่มความสามารถการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ก่อนการสรุปเนื้อหาสาระเพื่อการสื่อสารกับคนรอบข้าง
สังเกตและเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค 5W1H
ฝึกการค้นหาข้อเท็จจริงด้วยเทคนิค Why-Why

ฝึกการคิดการคิดวิเคราะห์แยกแยะ แตกรายละเอียด

การจัดกลุ่มข้อมูล เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการคิดและตัดสินใจKey Benefitsเพื่อพัฒนาทักษะที่ช่วยให้เกิดกระบวนการคิดวิจารณญาณอย่างมีเหตุผลและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิค วิธีการในการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ
สามารถนำความรู้ เทคนิคด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการสื่อสารกับคนรอบข้าง

หมวดหมู่

การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / งานบุคคล HR การทำงาน

รูปแบบการเรียน

เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร)

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

วิทยากร

คุณสมเกียรติ สมบุญเรืองศรี

ประสบการณ์การทำงาน

 • Vice President (ผู้บริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคลากรช่องทางขายและบริการ) ธนาคารกสิกรไทย
 • Training Development Specialist (in dtac academy), DTAC
 • IT Specialist Manager True Move Co,Ltd.
 • Siam Wilson Learning Performance Consultant Mgr.

ประวัติการศึกษา

 • Mini MBA Certificate from Faculty Business Administration, Chulalongkorn University
 • Bachelor of Science, Major Computer Science, Chulalongkorn University

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ติดต่อได้ที่ : คุณศุภิสรา
 • อีเมล : public@sbdc.co.th
 • โทร : 085 485-8825
 • เว็บไซต์ : https://sbdc.co.th/public-training-calendar/806/critical-thinking-and-decision-making/
 • LINE Id : @strategiccenter