Browsing Category Courses Up-Skills

Effective Project Management Scope Planning and Implementation

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Effective Project Management Scope Planning & Implementation หลักสูตรฝึกอบรม การบริหารโครงการ อย่างมีประสิทธิภาพ เรียนรูปแบบ On-site โรงแรม Swissotel Bangkok Ratchada วันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. (6 ชั่วโมง) ราคา 7,800 บาท/ท่าน (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) “วางแผน…

Read More

Agile Management

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ การบริหารงานแบบคล่องตัว Agile Management เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลของทีมด้วยหลัก Agile Management อาวุธเด็ดในการบริหารทีมเน้นการสื่อสารเพื่อลดขั้นตอน ให้งานออกมาเร็ว ผิดพลาดน้อยลงและดีที่สุด หลักการและเหตุผล การเพิ่มประสิทธิผลทีมออนไลน์ด้วยหลัก Agile Management มุ่งเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันเป็นทีม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามให้ได้มาซึ่งผลงานอย่างมีประสิทธิผล ซึ่งมีใจความสำคัญของแนวคิด Agile คือการทำงานให้เกิดการสื่อสารระหว่างกันในทีมให้ได้มากที่สุด เพื่อให้ทีมมองเห็นเป้าหมายตรงกันว่าทำงานในทิศทางไหน ทุกคนเข้าใจกระบวนการการทำงานซึ่งกันและกัน ใครติดปัญหาหรืออยากแก้ไขปรับปรุงส่วนไหน จะได้มีการร่วมมือแก้ไขกันได้อย่างรวดเร็ว และเมื่อพบปัญหาในขั้นตอนการทำงาน ก็สามารถพูดคุยกับทีมได้ทันที เพื่อลดปัญหาการเข้าใจผิดกันระหว่างคนในองค์กร หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน…

Read More

การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การจัดการข้อมูลโดยทั่วไป การนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการข้อมูล Workshop   หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี / AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ / บริหารการผลิต อุตสาหกรรม   รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  …

Read More

เปิดคอร์สเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก Promotion พย. 2566 Back to School

CLEVERKIDS ศูนย์อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เปิด Promotion เดือน พฤศจิกายน 2566 Back to School สมัครเรียน 2 หลักสูตร รับส่วนลด 500 บาท คอร์สเรียนคอมพิวเตอร์หลากหลายสำหรับเด็ก ประกอบไปด้วย หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี   รูปแบบการเรียน อบรมแบบส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก Online / Onsite   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ จองห้องเรียนโทร :…

Read More