คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

This training course is designed to support HR leaders and professionals in their quest for best practices that will be more beneficial to their organization’s human resources and for the achievement of business targets. By providing them with a better understanding of how to be both strategic and human-centered in their HR strategies and initiatives, and giving them opportunities to explore various frameworks, tools, and techniques, they will be able to translate strategic thinking into actionable outcomes that will make all stakeholders happy.

Target Audience

  • HR Personnel
  • HR Manager
  • Manager
  • Organization Leader

หมวดหมู่

งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

รูปแบบการเรียน

อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

Course sessions:

Session on Practicing Strategic and Human-Centered HR Management

Module 1: Being Strategic and human-centered in HRM
Module 2: Fostering a culture of innovation, resilience and engagement
Module 3: Transforming the HR functions through digital application
Module 4: Wrap-up and next steps

Session on Performance Management

Module 1: PM concepts and models
Module 2: Developing high-potential employees
Module 3: Employee experience and engagement
Module 4: Application of gender, equality and social inclusion (GESI) in PM

Session on Business Leadership

Module 1: Self-management and Leadership Development
Module 2: Positive and High Performing-Team Building
Module 3: Communication and Presentation Skills for Professionals
Module 4: Situational Leadership in Working Environments
Module 5: Leadership through Digital Transformation

Study visit

Gain insight from the study visits from the leading organization in Thailand.
Guided to social and cultural programs.

Remark

Tuition fee includes room and board, training materials, airport transfers, transportation, and cultural programs

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

  • สอนโดย : AIT Extension
  • ติดต่อได้ที่ : Thaniya Jirasathitpornpong
  • อีเมล : thaniya@ait.ac.th
  • เว็บไซต์ : https://extension.ait.ac.th/course/strategic-human-resource-management-and-business-leadership-0