คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

Key Outcomes

 1. คุณจะมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset และสามารถสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อตั้งเป้าหมายใน การพัฒนาตนเอง และเพื่อนร่วมงานหรือทีมงานได้
 2. คุณจะได้เรียนรู้แนวทางการบริหารเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กร ด้วยกรอบความคิดของผู้นำ
 3. คุณจะสามารถพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
 4. คุณจะมีวิธีรับมือจัดการอารมณ์และความเครียดในการทำงาน

Key Learning Points

 • เหตุผลดี ๆ ที่ทำใมวันนี้ ผู้นำต้องลุกขึ้นมาพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อเป็นผู้นำที่พร้อมในทุกสถานการณ์
 • เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset
 • Adaptive Method คิดหาวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์
 • การเป็น Adaptive Leadership และการพัฒนาทีม ปลดล็อค ศักยภาพผู้นำยุคใหม่ (Unlocking Your Leadership Potential)
 • ด้วยการพัฒนากรอบความคิดการเป็นผู้นำปรับตัวได้ การเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)
 • การจัดการกับความเครียดและวิธีผ่อนคลาย
 • การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์เพื่อความสำเร็จ ความสุขในการทำงาน
 • วิธีการตั้งเป้าหมายและวิธีการที่ไปให้ถึง

หมวดหมู่

การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR การทำงาน

รูปแบบการเรียน

อบรมออนไลน์

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจาก Fix Mindset สู่ Growth Mindset

Adaptive Method คิดหาวิธีการใหม่ๆ คิดสร้างสรรค์การเป็น Adaptive Leadership และการพัฒนาทีม

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : อ.อรพินท์ ธีรตระกูลชัย(โค้ชซันนี่)
 • ติดต่อได้ที่ : ThaiHROnline
 • อีเมล : info@thaihronlineclub.com
 • โทร : 063 370-7700
 • เว็บไซต์ : https://www.thaihronlineclub.com/public_training
 • LINE Id : @thaihronlineclub