คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สร้างแผนที่ออนไลน์ เสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม QGIS กับงานด้านต่าง ๆ ให้ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาแนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมฟรีแวร์

ความรู้พื้นฐาน

 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐานได้ดี
 • มีความตั้งใจและอยากเรียนรู้

เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม

 • เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม QGIS
 • การกำหนดค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์
 • การนำเข้า (Digitize) และจัดการข้อมูลตารางและข้อมูลเชิงพื้นที่
 • การใช้งานร่วมกับแผนที่ออนไลน์ OGC Web Services
 • สร้างเครื่องมือประมวลผลข้อมูลด้วย Processing Modeler
 • การวิเคราะห์ระยะความลึกลดหลั่นและประเภทรูปแปลงโดยอัตโนมัติ
 • วิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์และราสเตอร์ (Geoprocessing and Map Algebra)
 • การคำนวณ NDVI จากข้อมูลภาพดาวเทียมและภาพจากโดรน
 • การวิเคราะห์ Network Analysis
 • สร้างแผนที่ออนไลน์อย่างง่ายด้วย QGIS

หมวดหมู่

การศึกษา / คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี

รูปแบบการเรียน

อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

 • สอนโดย : บริษัท แมพพิเดีย จำกัด
 • ติดต่อได้ที่ : ชานนท์ กิจจารักษ์
 • อีเมล : chanon.kjr@gmail.com
 • โทร : 091 839-0921
 • เว็บไซต์ : https://mapedia.co.th/#/qgis
 • LINE Id : aon2222222