Posts tagged คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี

การวิเคราะห์ข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การจัดการข้อมูลโดยทั่วไป การนำข้อมูลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาการใช้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการข้อมูล Workshop   หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี / AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ / บริหารการผลิต อุตสาหกรรม   รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน วิธีการฝึกอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบัติการ 70%)   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  …

Read More

เปิดคอร์สเรียน คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก Promotion พย. 2566 Back to School

CLEVERKIDS ศูนย์อบรม คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก เปิด Promotion เดือน พฤศจิกายน 2566 Back to School สมัครเรียน 2 หลักสูตร รับส่วนลด 500 บาท คอร์สเรียนคอมพิวเตอร์หลากหลายสำหรับเด็ก ประกอบไปด้วย หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี   รูปแบบการเรียน อบรมแบบส่วนตัวหรือกลุ่มขนาดเล็ก Online / Onsite   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ จองห้องเรียนโทร :…

Read More

เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel “วางแผนการผลิต”

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สำหรับการวางแผนและควบคุมการผลิต “วางแผนการผลิต” (Production Planning and Control) เป็นหลักการในการกำหนดคุณค่าของการดำเนินงานผลิตและกำจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตออกไปได้อย่างเหมาะสม ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง และทำให้เวลาการผลิตสั้นลงหรือเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นโดยใช้เวลาเท่าเดิมหรือลดลง รวมถึงสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด การวางแผนการผลิตที่ดีจะทำให้สามารถติดตามงานการผลิตและควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาการผลิตและส่งมอบที่ไม่ทันหรือไม่ครบถ้วนได้ ที่สำคัญแผนการผลิตที่ดีจะทำให้เราทราบถึงปัญหาก่อนที่มันจะเกิดและถูกป้องกันมิให้ปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกได้อีก การประยุกต์ใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในการวางแผนและควบคุมการผลิตจะทำให้เห็นภาพของกระบวนการและขั้นตอนของการผลิตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการคำนวณระยะเวลาการผลิตที่เหมาะสม การจัดลำดับงานการผลิต การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการผลิต การวิเคราะห์แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การจัดทำรายงานการผลิต และอื่น ๆ ได้อีกมาก วัตถุประสงค์ เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง…

Read More

QGIS for GIS Professionals ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมฟรีแวร์

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สร้างแผนที่ออนไลน์ เสริมทักษะการใช้งานโปรแกรม QGIS กับงานด้านต่าง ๆ ให้ใช้งานได้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด และพัฒนาแนวคิดสำหรับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้วยโปรแกรมฟรีแวร์ ความรู้พื้นฐาน เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม   หมวดหมู่ การศึกษา / คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี   รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน   เวลาเรียน สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม   สนใจติดต่อได้ที่  

คอร์ส Programming Beginner สอนเขียน Mobile App ด้วย Flutter

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คอร์สเรียนเขียน Mobile Application ภาษา Flutter ขั้นพื้นฐาน สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานด้าน Programming Course Outline Flutter Basic สอนเขียนแอปด้วย Flutter ขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 3 วัน   หมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ ไอที เทคโนโลยี   รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบุคคลทั่วไป   อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้   เวลาเรียน สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม…

Read More