คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ?

แนวปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน (PDPA Implementation for Working Group)
หลักสูตร Inhouse training ที่เน้นการสอนแนะที่เข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้

ไม่เน้นภาษากฎหมาย แต่เนื้อหาครบถ้วนกับบทบาทของคณะทำงานในการทำงาน PDPA Implementation ในองค์กร

เน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ของคณะทำงาน PDPA ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย PDPA อันได้แก่

  1. บทบาทด้านการให้คำแนะนำแก่ผู้ประมวลผลและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
  2. บทบาทด้านการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎหมาย
  3. บทบาทด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอกและภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย PDPA และไม่เกิดปัญหาการปฏิบัติที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร ทั้งที่เป็นการปฏิบัติโดยหน้าที่ของพนักงานหรือ ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรว่าจ้าง

หมวดหมู่

งานบุคคล HR การทำงาน / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ / AEC พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมธุรกิจ

รูปแบบการเรียน

อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน

อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้

หลักสูตรอบรมที่เน้นปฏิบัติการทำ PDPA Implementation ในองค์กรพร้อมข้อกฎหมายที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย

เวลาเรียน

สอบถามโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรม

ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามเพื่อคอนเฟริมโดยตรงกับผู้จัดคอร์สอบรมอีกครั้ง

Source link : คลิกดูข้อมูลเต็ม

สนใจติดต่อได้ที่

  • สอนโดย : บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เทรนนิ่ง แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด
  • ติดต่อได้ที่ : คุณสุธาสินี (อ้น)
  • อีเมล : ptccontactt@gmail.com
  • โทร : 089 677-6047
  • เว็บไซต์ : http://www.ptc.in.th
  • LINE Id : ptccontact